Onze visie

Een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door een ieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen.

Bron: I.Ramdien