Onze Visie

Een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door een ieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen.

Onze Missie

De Missie van Wi Tru Sranan is het leiden en faciliteren van activiteiten rond definitie, promotie en educatie van collectieve waarden en normen.

 

Onze thema’s

  • De Nationale Dialoog
  • De Nationale Educatie
  • De Nationale Communicatie

Bron: I.Ramdien