De Nationale Dialoog

De Nationale Dialoog

Ambassadeurs

Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn individuen die de Visie, Missie en Doelstellingen van Wi Tru Sranan in woord en daad ondersteunen.

Op dit moment zijn onze Ambassadeurs:

Liesbeth Peroti

NORMEN + WAARDEN = NIET DE STANDAARD
Wetenschap, psychologie, filosofie, ethiek schrijven zoveel over normen en waarden. Enkele citaten zijn: normen en waarden zijn “bindende verwachtingen” binnen een bepaalde relatie tussen personen; regels als “goed fatsoen”; normen en waarden zijn
gedragscodes van geweldloosheid, intergeriteit, “menselijkheid”, moraal, “rechtvaardigheid”; en nog veel meer.

Ik heb de vrijheid genomen bepaalde woorden te onderstrepen en tussen aanhalingtekens te plaatsen en bedenk daarbij wie bepaald en beïnvloed mijn perceptie of standaard van waarden en normen. Hiermee geef ik al aan dat er logischerwijs verschillende waarden en normen zijn die we helaas nog niet zo makkelijke kunnen accepteren. Generaties lang, in verschillende delen van Suriname, de Caribische regio, maar ook in delen van de wereld zijn mensen eeuwen lang verschillend opgevoed en opgeleid met verschillende waarden en normen die toen al tot standaard verheven werden.

Als individu gerelateerd aan deze mooie organisatie Wi Tru Sranan is het heel belangrijk om tegelijkertijd misschien meer bewustwording te brengen bij instituten, organanen, individuen in de directe omgeving die hun medemens vaak structureel geen gelijke kansen biedt, geen ontwikkelsmogelijkheden aanrijkt en weining of geen
respecteert profileert voor mensen hun bestaan, opvattingen en leefwijze. Dit omdat het dié mensen waar we aandacht moeten vragen voor in acht nemen van ‘de juiste’ normen en waarden.

De schoonheid zien in iemand of aan iets is gelijk aan hoogste standaard van normen en waarden.
AUTHENTIEKE SCHOONHEID ERVAREN + GUNFACTOR = DE NORM & HEEFT WAARDE

Betekenis en invulling geven en waarden en normen is gelijk aan de ware schoonheid zien in iemand of iets, deze schoonheid ervaren en het jezelf en de ander gunnen.

Liesbeth Peroti

 

Raymon Wimpel

Ik ben Raymon Wimpel en onderschrijf de doelstellingen van de Stichting Wi Tru Sranan. Omdat waarden en normen voor mij een belangrijke basis zijn voor ieder persoon, organisatie, maar ook voor Suriname als geheel, kan ik mij volledig terugvinden in de Missie en Visie van de stichting om op ieder platform met elkaar van gedachten te wisselen over het belang van en het hebben van collectieve waarden en normen die ook door een ieder worden beleefd.

Als persoon die het van belang acht  dat een ieder die met Suriname verbonden is recht heeft op een leven van welzijn ben ik daarom ook bereid mijn ondersteuning te geven aan dit initiatief.

Ik roep daarom eenieder die het hiermee eens is op om haar of zijn stem te laten horen en een bijdrage te leveren aan het gezamenlijk werken aan ons Surinaams ethisch kompas van collectieve waarden en normen en daarmee een bijdrage te leveren aan Nationale eenheid en welzijn voor een ieder.

Alleen Samen kunnen wij het doel bereiken. Wees dus S(olidair ) en groet  met AMEN.

Raymon Wimpel

Dhr. Jim Rasam Arts en community developer Clevia Park

henk van vliet wi tru sranan

Dhr. Henk van Vliet

Bron: D.Currie