De Nationale Dialoog

De Nationale Dialoog

De Nationale Dialoog

Wat is ‘De Nationale Dialoog’ ?

Het is een serie gestructureerde seminars en besprekingen gefaciliteerd door Wi Tru Sranan. Het uiteindelijke doel van de Nationale Dialoog is te komen tot een Nationaal Ethisch Kompas, ofwel een set van Nationale Waarden en Normen die breed gedragen wordt door de Surinaamse samenleving en tot uitdrukking komt in ons handelen, denken en samen optrekken.

Maar niet alleen dit uiteindelijk doel is van belang, ook de dialoog zelf is een belangrijk doel op zich. Via effectief en respectvol discussiëren leren wij namelijk de andere beter kennen, bijvoorbeeld zijn of haar persoonlijke waarden en normen, behoeften en problemen, tradities, religie, cultuur etc. Door geduldig te luisteren en verschillen te respecteren, komen wij nader tot elkaar. Door de kracht van diversiteit te erkennen, kunnen wij de beperkingen zien die onze eigen vooroordelen ons opleggen, en begrijpen hoe dat nationale eenheid en vooruitgang van Suriname belemmert.

Hoe functioneert ‘De Nationale Dialoog’ ?

Wi Tru Sranan ziet het professioneel faciliteren van deze Nationale dialoog als één van haar belangrijke taken in dienst van de Surinaamse gemeenschap. De aanpak is door een serie geleide webinars dit proces- de Nationale Dialoog – gestructureerd te doen plaatsvinden:

Gedurende – wij schatten in- een jaar lang zullen  elke 2 weken enkele organisaties worden uitgenodigd voor een 1,5 -2 uur durend webinar met de volgende agenda:

  1. Doelen van de Nationale Dialoog en van het Webinar worden verduidelijkt 
  2. Discussie over  de huidige situatie in Suriname betreft Nationale Eenheid, Waarden en Normen. Positieve punten, issues, grondoorzaken, succesfactoren.
  3. Dialoog rond de Visie : Waar willen wij naar toe als samenleving ?
  4. Dialoog rond de weg daarheen, de rol van het individu, de rol van leiderschap, de bijdrage van diverse maatschappelijke rollen (ouders, school, buurt, kerk, overheid, bedrijfsleven en nationale politiek)
  5. Actiepunten (niet te veel) 

Via het betrekken van een zo breed mogelijke selectie van organisaties, uit alle sectoren van de maatschappij, willen wij een daadwerkelijk nationaal aspect geven aan deze dialoog. Wi Tru Sranan zal rekening houden met de heterogeniteit van het land in termen van cultuur, etniciteit en  talen, en een gedifferentieerde aanpak bieden door te spreken tot de verbeelding  van de verschillende subgroepen om een ??brede  voetafdruk  van het initiatief te garanderen.

Bron: I.Ramdien