FAQ

(Veel gestelde vragen)

Waar zijn jullie gevestigd?

In Paramaribo

Waarom is de stichting opgericht?

Een groep gelijkdenkende professionals namen een behoefte waar in de Surinaamse samenleving naar meer eenheid, waarden en normen.

Waar kan ik meer informatie over jullie activiteiten vinden?

Op onze website en social media platforms

Op welke manier kan ik bijdragen?

Participeren in de Nationale Dialoog sessies over Eenheid, Waarden en Normen

Positieve en opbouwende informatie over Eenheid, Waarden en Normen delen op onze Website en social media platforms

Helpen bij organiseren, faciliteren van seminars

Helpen bij ontwikkelen van educatief materiaal

Helpen uitdragen van het belang van nationale eenheid, waarden en normen

Helpen bij het verzorgen van trainingen en presentaties

Donaties

Sponsoring

Wat zijn jullie bankrekeningnummers?

Finabank nr 100097841

Ik woon niet in Suriname. Op welke manier kan ik bijdragen?

Zie alle antwoorden van vraag 4. De wereld is kleiner en meer connected dan ooit, via het Internet. Diaspora en andere sympathisanten kunnen op bijna dezelfde manier bijdragen als mensen woonachtig in Suriname.

Wanneer is jullie eerstvolgende activiteit?

Ons programma is the vinden op deze website. In 2022 organiseren wij een serie seminars als onderdeel van de Nationale Dialoog Eenheid, Waarden en Normen.

Zijn jullie geregistreerd bij de KvK?

Ja,onder dossiernummer: 44442 . Datum van inschrijving is 6 augustus 2021

Is jullie organisatie politiek gelieerd?

Nee en wij wensen met een ieder samen te werken die meer Eenheid, Waarden en Normen nastreeft in het belang van Suriname.

Waarom hebben jullie geen politieke partij opgericht?

Omdat onze doelstelling niet politiek gerelateerd is, maar maatschappelijk.

Wat is de doelstelling van de stichting?

Onze Visie, Missie en Doelstelling zijn op de website te vinden.

Mag ik een kopie van jullie statuten?

Ja, Onze statuten zijn te vinden op deze Website.

Waarin onderscheiden jullie je van andere soortgelijke organisaties?

Wij streven een brede nationale samenwerking na

Wij streven ernaar vele organisaties samen te brengen

Wat zijn jullie kernwaarden?

Zie zoals vermeld op deze Website (Zie PDF).

Wat is jullie visie?

Zie zoals vermeld op deze Website (Powerpoint presentatie).

Wat is jullie missie?

Zie zoals vermeld op deze Website (Powerpoint presentatie).

Hoe is jullie interne governance geregeld?

————————————————–

Hebben jullie een Facebook pagina?

Ja, zie link.

Kan ik jullie op LinkedIn vinden?

Ja, zie link.

Wat is jullie website adres?

————————–

Welke veranderingen wensen jullie teweeg te brengen?

Voelbaar, tastbaar, meer Eenheid, Waarden en Normen in uw dagelijks leven.

Hoe kan ik mij aansluiten?

Liken en volgen van onze Website en Social Media pagina’s.

Wanneer zijn jullie doelstellingen gehaald?

Dit zal een voortschrijdend proces zijn. belangrijk is dat wij als natie continue vooruitstreven en dat dit merkbaar is in uw dagelijks leven.

Hoe meten jullie op welke wijze jullie verschil maken?

Indices zoals vermeld in onze Visie presentatie (PowerPoint).

Wie zijn de bestuurders?

Dit is vermeld op onze website.

Sinds wanneer bestaan jullie?

Sinds 2021.

Hoe komen jullie aan geld om de activiteiten te financieren?

Via donateurs en sponsoren.