Wie zijn wij?

Bestuur en doel

De bestuursleden zijn Jean-Pierre Polanen, Dirk Currie, Nephille Stekkel, Wendy Slagveer-Ramautarsing, Romario Mamatoe en Simone Beharry. Naast de bestuursleden zijn er nog een aantal personen die de stichting ondersteunen bij haar werkzaamheden.

De stichting heeft als doel het bijdragen aan een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door een ieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen. De Stichting streeft dit doel na via onder meer nationale dialoogsessies over het belang van waarden en  normen, het ontwikkelen van een ethisch kompas (handboek) en het creëren van bewustwording over de rol van leiderschap en het belang van de voorbeeldfunctie die leiders hebben  – in alle maatschappelijke sectoren en op alle niveaus.

Bron: I.Ramdien

Het huidige bestuur van de Stichting

Dirk Currie - Voorzitter

Professioneel profiel zie Linkedin

Mijn sterkste persoonlijke kernwaarden zijn vrijheid, respect en rechtvaardigheid. Ik heb in mijn leven tot nu toe mijn krachten gegeven aan de overheid en aan bedrijven en de drang is er al een tijd om mijn kennis en kunde breder in te zetten.  Nu wil ik de opgebouwde kennis en kunde zodanig inzetten om een nationale basis te creëren voor de toekomst van Suriname en met name voor alle inwoners van Suriname. Ik ben altijd gedreven om vanuit de kern te werken en ik heb de overtuiging dat waarden en normen behoren tot de kern van ieder individu. Voor het bouwen van een nationale eenheid voor alle Surinamers is, een gezamenlijke stevige fundering voor de samenleving, de basis om aan te werken. Ik ben daarom  gemotiveerd om samen met anderen die deze overtuiging ook hebben te werken aan de fundering voor een nationale eenheid met als doel een Suriname waar alle Surinamers gelijke kansen wordt geboden om hun persoonlijke passie te identificeren en een leven om te bouwen van happiness.

Jean-Pierre Polanen – Communicatie

Professioneel profiel zie Linkedin

Ik zie ons initiatief als een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze Surinaamse samenleving. Eenheid, Waarden en Normen hebben namelijk een sterke invloed op zowel innerlijk  welzijn en geluk, op natievorming alsook op de economische ontwikkeling van een land.

Nephille Stekkel

Professioneel profiel zie Linkedin

The secret of living is giving

In het leven heb ik zoveel ontvangen, dat ik nu terug wil geven. In mijn dagelijks leven als professional en werken met mensen stuit ik echter veel op het gebied van Normen en waarden. Na mijn NLP Training heb ik zelf veel geleerd over normen en waarden.
Ik wil terug geven, maar ik wil dat structureel doen, door mijn 100% mijn krachten te geven aan stichting Wi Tru Sranan, los daarvan leer ik ook heel veel van mijn overige bestuursleden.
Ik heb bewust gekozen om deelgenoot te zijn van dit geheel omdat ik zaken neutraal wil benaderen dus zonder tussenkomst van de politiek. Een van mijn belangrijkste waarden in het leven is Respect. Ik ben zoveel situaties tegengekomen en volgens mijn analyse hapert er bij mensen nog heel veel aan Normen en Waarden in de samenleving.
Ik wil op zo een manier mijn bijdrage leveren aan de samenleving. Nephille Stekkel Let’s do it!
And remember “The Secret to living is Giving”
Wendy Slagveer-Ramautarsing

Wendy Slagveer-Ramautarsing

Professioneel profiel zie Linkedin

Betrokken zijn is een waarde die ik als persoon nastreef. Betrokken zijn bij mijn medemens en bij het mileu.
Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat ik voornamelijk luister naar de mensen om mij heen. Empathie en begrip tonen, ondersteunen en netwerken ‘ to get things done’ is mijn sterkte. Twee kwetsbare groepen liggen mij dicht aan het hart- de jeugd en onze senioren.
De jeugd, zo ontvankelijk, open, leergierig en opzoek naar rolmodellen, naar hun eigen waarden en normen; de senioren, vol levenswijsheid, ervaring en guidance.
Bezig zijn met deze twee groepen in de samenleving geven mij energie.
Omdat ik onderken dat de jeugd de toekomst is van morgen, ben ik ervan overtuigd dat wij nu aan onze jeugd meegeven, de tijd, waarden en normen die wij nu met hen delen en waarbij wij hen helpen deze te ontwikkelen ervoor zal zorgen dat wij een beter senioren bestaan zullen hebben op termijn.
Dit wil ik doen door betrokken te zijn bij hun vorming, opleiding, dialoog en ontwikkeling.

Romario Mamatoe

Romario Mamatoe

Professioneel profiel zie Linkedin

Als mens maken wij soms de fout om meer
aandacht te geven aan zaken die verkeerd gaan in het leven, maar heel weinig aandacht aan de lessen die wij hieruit kunnen leren.
Ik heb mensen in mijn leven gehad die
geïnvesteerd hebben in mijn persoonlijke
ontwikkeling. Hierdoor heb ik elke wijze les
opgeslagen en heb als belangrijke taak om deze ook over te dragen.
Binnen mijn professionele carrière heb ik affiniteit opgebouwd voor duurzaam ondernemen en groei.
De stichting heeft als doel het bijdragen aan een saamhorige Surinaamse samenleving met collectieve waarden en normen, die door een ieder worden beleefd en die welvaart, welzijn en ontwikkeling van iedere burger ondersteunen.
Gelet op het doel van de stichting komt het aspect van duurzaamheid naar voren.
En hierin wil ik graag mijn bijdrage leveren.
Een duurzame samenleving!

Simone Beharry

Simone Beharry

Professioneel profiel zie Linkedin

Liefde vermenigvuldigt zich door het te delen. Ik geloof dat liefde in daden wordt omgezet door kennis te delen, medemensen te helpen hun weg te vinden in het leven en respect te tonen voor elkaar. Door de waarden liefde, respect en (kennis)delen te omarmen streef ik niet slechts naar persoonlijke groei, maar zet ik mij ook in voor mijn medemens, voor Suriname. Dit land verdient meer liefde van ons en de jeugd verdient meer rolmodellen. Mijn affiniteit met jongeren drijft me om mijn uiterste best te doen om een rolmodel te zijn, bij te dragen aan het vervullen van hun behoeften en het ondersteunen van hun ontwikkeling, geheel in lijn met de visie en missie van Stichting Wi Tru Sranan.

Onze Statuten

Stichting Wi Tru Sranan staat ingeschreven bij de KKF. 

Onze Visie, Missie en Doelstellingen

De volgende PDF bestand beschrijft deze. Ook vindt u hierin de kernwaarden van onze stichting (Good Governance, Gelijkheid, Positiviteit/Opbouwen, Respect, Samenwerken) nader omschreven.

Oprichting Stichting Wi Tru Sranan bij de notaris 16 Juli 2021