Wat is “De Nationale Communicatie” ?

Het is een intensieve, permanente communicatie campagne via media, social media, posters maar ook persoonlijke informatie sessies, omtrent het belang van nationale eenheid, waarden en normen. Op diverse, visuele, creatieve wijzen zullen het belang en de succesfactoren voor nationale eenheid,  waarden en normen onder de aandacht van het Surinaams publiek gebracht worden.

Een onderdeel van de Nationale Communicatie is het informeren van het publiek omtrent het verloop van de Nationale Dialoog: Na elk seminar of webinar van de Nationale Dialoog zal via de media en social media en andere persoonlijke interacties, een verslag gemaakt worden van de voortgang van de dialoog en van de actiepunten.

Ware communicatie is in meer dan één richting. Een ander onderdeel van de Nationale Communicatie  is daarom een ieder die onze doelen wil ondersteunen de kans te geven op hun eigen manier hun  visie omtrent nationale eenheid, waarden en normen met een breed publiek te delen. Onze social media sites dienen op deze manier als een platform voor anderen om het Surinaams  publiek te inspireren met hun visie, en met eigen praktijkvoorbeelden van eenheid, waarden en normen in het dagelijks leven.

 

Bron: H.Mac-Donald