De Nationale Educatie

Wat is “De Nationale Educatie ” ?

Om een significante stap voorwaarts te maken op het gebied van  Nationale Eenheid, Waarden en Normen zal educatie rond deze thema’s een belangrijke rol spelen. Educatie van alle Surinamers, jong en oud, leiders in alle sectoren van de samenleving: ouders, bedrijfsleiders, leiders in de publieke en private sfeer.

Wi Tru Sranan levert hiertoe een bijdrage via :

? Het ontwikkelen van trainingsmateriaal met een focus op deze groeperingen:

  • Leiders en managers van ondernemingen, overheid en maatschappelijke groeperingen
  • Onderwijzers en opvoeders (bijvoorbeeld leiders van jongerenorganisaties en buurt organisaties)
  • Jongeren

? Het organiseren en faciliteren van trainingen rond nationale eenheid, waarden en normen voor de bovenstaande groeperingen.

Bron: H.Mac-Donald